Vierailukäytäntöjen päivitetty ohje saapunut meille.
Arvoisa vierailija:
- huolehdi käsihygieniasta ja käytä maskia vierailun ajan
- huolehdi turvavälistä muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan
- saavuthan vierailulle vain terveenä
Tapaamisten kestoaikaa ei ole rajoitettu, eikä tapaamisia tarvitse etukäteen sopia henkilökunnan kautta.
Vierailuohjeeseen linkki (kohdat 5. ja 6.) https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/COVID19__Varotoimet_ja_suojainte_nkaytto(110014)#6