Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta on ihmisten auttamista ja tukemista tavallisen ihmisen taidoin ja tiedoin. Se on tasa-arvoisuuteen ja vastavuoroisuuteen perustuvaa toimintaa ja ihmisten keskinäistä tukea sekä vertaisuutta.

Vapaaehtoisena saa toteuttaa itseään ja valita itselleen sopivan tavan toimia. Koivupirtissä voi määritellä oman toimintarytmin, on se sitten kerran kuussa tai kerran viikossa.

Koivupirtissä tarjotaan perehdytys ja koulutus vapaaehtoistoimintaan. Lisäksi pääsee osallistumaan vapaaehtoisten ryhmä- ja virkistystoimintaan. Vapaaehtoiselle on myös järjestetty tukea ja ohjausta.

KOIVUPIRTIN SÄÄTIÖ sr • Mutkakatu 48 A, 33500 Tampere • p. 03-254 2700