Turvallisuus

Koivupirtin palvelukodissa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen. Kaikki tilat sekä sisällä että ulkona on suunniteltu turvallisiksi ja esteettömiksi. Koivupirtissä on kattavat tekniset turvajärjestelmät mm. ulko-ovilla on tallentavat turvakamerat, koodilukot ja ovihälyttimet. Asukkailla on käytössä turvaranneke. Koivupirtissä on turvajärjestelmien lisäksi osaavaa henkilöstöä paikalla ympäri vuorokauden.

Paloturvallisuudesta kaikissa tiloissa huolehtivat savuilmaisimet, hälytinlaitteet, automaattinen palo-osastointi sekä -sammutusjärjestelmä. Koivupirtin palvelukodissa on varauduttu ulkoiseen uhkaan siten, että tarvittaessa saadaan nopeasti paikalle koulutettua turvallisuushenkilöstöä.

KOIVUPIRTIN SÄÄTIÖ sr • Mutkakatu 48 A, 33500 Tampere • p. 03-254 2700