Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vanhuksille, jotka pystyvät avun turvin selviytymään päivittäisistä toiminnoistaan. He tarvitsevat merkittävästi alentuneen toimintakykynsä vuoksi paljon psyykkistä tukea ja/tai fyysistä huolenpitoa.

Palvelutalossa on 20 valoisaa ja viihtyisää 30-40 neliön vuokrayksiötä, joissa on WC- ja suihkutilat sekä parveke. Asukkaalla on käytettävissään erilaisia tukipalveluita.

Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka vastaa hoidon ja kuntoutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä asukkaan sekä muun henkilökunnan kanssa. Asukkaalle laaditaan elämänkaareen ja yksilöllisiin voimavaroihin perustuva hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma.

Ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilökunta ohjaa ja neuvoo tarvittaessa päivittäisissä toiminnoissa. Viihtyvyyttä ja kotiutumista edistävät myös vapaaehtoistoimijat ja Koivupirtin oma sosiaali-talkkari.

KOIVUPIRTIN SÄÄTIÖ sr • Mutkakatu 48 A, 33500 Tampere • p. 03-254 2700