Koivupirtin Seurahuone

Koivupirtin Seurahuone on pienryhmissä toteutettavaa, mielenterveyttä tukevaa päivätoimintaa iäkkäälle mielenterveyskuntoutujalle. Toiminnan tavoitteena on ohjata ja tukea asiakkaita löytämään elämänhalunsa ja -ilonsa siten, että he viettävät mielekästä elämää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Yksilöllinen hoito perustuu asiakkaiden ja hoitohenkilöstön luottamuksellisiin, lämpimiin hoitosuhteisiin. Hoitohenkilöstö tuntee asiakkaansa ja pystyy ammatillisella läsnäolollaan huomioimaan hänen tarpeensa. Apua annetaan myös arjen pieniin ongelmiin esim. irronneiden nappien ompeluun.

Päivien toiminta tukee asiakkaan omaa osallistumista ja hyvinvointia sekä mahdollisimman normaalia elämää. Ennakoivalla toiminnalla estetään mahdollisten masennusjaksojen uusiutuminen. Tarvittaessa läheiset voivat osallistua asiakkaan hoidon suunnitteluun ja tulla tutustumaan päivän sisältöön.

KOIVUPIRTIN SÄÄTIÖ sr • Mutkakatu 48 A, 33500 Tampere • p. 03-254 2700