Lähellä ihmisiä

Koivupirtin palvelukoti palvelee omien asukkaidensa lisäksi myös lähiympäristön ihmisiä. Päivätoiminta, psykogeriatrinen kotitukitoiminta sekä projektit rikastuttavat vanhuksien elämää Koivupirtissä ja ulkopuolella.

Koivupirtin säätiö on aktiivisena toimijana valtakunnallisissa ja paikallisissa vanhustyön kehittämisprojekteissa. Projektit toteutetaan yhteistyössä eri vanhuspalvelujärjestöjen ja alan toimijoiden kanssa Raha-automaattiyhdistyksen sekä ELY -keskuksen tuella. Koivupirtin säätiö seuraa ja kartoittaa vanhuspalvelusektorin ajankohtaisia ja tulevaisuuden näkymiä. Kehittämisprojektien avulla vastataan alueella syntyviin erilaisiin vanhustyön tarpeisiin.

Tällä hetkellä on käynnissä "Kalevan kulman kohtaamispaikka -projekti", jonka tavoitteena on lisätä ikäihmisten osallisuuden kokemuksia ja turvallisuuden tunnetta ja kehittää välittämisen verkostoja itsenäisen kotona asumisen tueksi. Koivupirtin ulkopuolella asuvia vanhuksia tuetaan "korttelikaveri" ja "vireyttä elämään" -toiminnoilla. Niiden hallinnoinnista vastaa Nääsville ry.

KOIVUPIRTIN SÄÄTIÖ sr • Mutkakatu 48 A, 33500 Tampere • p. 03-254 2700