Asukkaaksi Koivupirttiin

Palveluasumisen asukkaaksi haetaan oman asuinalueen kotihoidon asiakasohjauksen kautta.

Tehostetun palveluasumisen asukkaaksi haetaan oman asuinalueen kotihoidon asiakasohjauksen kautta. Palvelumaksun osana käytetään Tampereen kaupungin myöntämää palveluseteliä.

Päivätoiminnan asiakkaaksi haetaan oman asuinalueen kotihoidon asiakasohjauksen kautta.

Ikääntyvien mielenterveyskuntoutujien tukitoiminnan asiakkaiksi hakeutuminen. Asiakkaat ohjautuvat tukitoimintaan eri alueiden kotihoitotiimien kautta. Toimintaan ohjataan henkilöitä, jotka tarvitsevat psyykkisen sairautensa vuoksi yksilöllistä ja joustavasti toteutettua tukitoimintaa.

KOIVUPIRTIN SÄÄTIÖ sr • Mutkakatu 48 A, 33500 Tampere • p. 03-254 2700